วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่12

วันนี้แบ่งกลุ่มทำแบบสอบถามปัญหาขยะล้นหาด
และก็เรียนเรื่องการประเมินข้อมูลสาระสนเทศ
ทบทวนเรื่อง search engine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น