วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่13

วันนี้อาจารย์บอกคะแนนสอบ ดีนะที่ไม่ตก
นำเสนอโครงการและวางแผนการดำเนินการ
สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาขยะที่หาดบางแสน

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่12

วันนี้แบ่งกลุ่มทำแบบสอบถามปัญหาขยะล้นหาด
และก็เรียนเรื่องการประเมินข้อมูลสาระสนเทศ
ทบทวนเรื่อง search engine

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่11

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่10

วันนี้สอบจ้า

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่9

อาจารย์ไม่อยู่แต่ก็สั่งงาน ToT

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่8

วันนี้เรียนเรื่องสื่อเสียงและก็ทำ
ไมด์แมปจากการฟังสื่อเสียง
เรื่องหน้าที่ของพ่อแม่ละลูก
แล้วก็เรื่องการดับไฟริษยา
สุดท้ายอาจารย์ก็นัดวันสอบจ้า

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552