วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่13

วันนี้อาจารย์บอกคะแนนสอบ ดีนะที่ไม่ตก
นำเสนอโครงการและวางแผนการดำเนินการ
สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาขยะที่หาดบางแสน

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่12

วันนี้แบ่งกลุ่มทำแบบสอบถามปัญหาขยะล้นหาด
และก็เรียนเรื่องการประเมินข้อมูลสาระสนเทศ
ทบทวนเรื่อง search engine

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่11

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่10

วันนี้สอบจ้า

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่9

อาจารย์ไม่อยู่แต่ก็สั่งงาน ToT